مقام معظم رهبری«دام ظله العالی»:- برای خدمت رسانی بهتر به مردم، کارهای دقیق پژوهشی لازم است.